Tag Archives: planificare

RESPONSABIL PRODUCȚIE, Locație: Cluj-Napoca

  Psihoselect realizează procesul de recrutare pentru o companie parteneră specializată în producția de de bunuri de larg consum RESPONSABIL PRODUCȚIE Locație: Cluj-Napoca   Responsabilități: Coordonarea și asigurarea realizării planului de producție; Planificarea activităților de producție pe banda de producție în funcție de planul de producție stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor cantitativi și calitativi stabiliți; Oferirea de suport tehnic în procesul de producție; Urmărirea creșterii productivității muncii; Instruirea personalului de producție în concordanță cu specificațiile produselor, cerințelor sistemului de calitate și a cerințelor pentru siguranță în sănătate; Monitorizarea eficientă a liniei de producție și ținerea sub control a costurilor de producție și întreținere; Respectarea indicatorilor de performanță ai secției, și monitorizarea prezenței personalului.   Cerințe: Experiență similară în coordonarea echipelor în companii de producție; Experiență în producție de minim 4 ani; Disponibilitate de învățare și perfecționare; Foarte bune abilități interpersonale și de comunicare cu angajații de la

DIRECTOR DE FILIALĂ, Locație: Cluj-Napoca

Psihoselect realizează procesul de Recrutare pentru una dintre cele mai reprezentative comunități de antreprenori și manageri de companii din România DIRECTOR DE FILIALĂ Locație: Cluj-Napoca     Responsabilități: Coordonarea filialei din Cluj-Napoca într-un mod care sprijină și ghidează misiunea organizației pe plan local; Comunicarea cu Consiliul Director și furnizarea la timp și cu acuratețe a tuturor informațiilor necesare; Asigurarea integrității fiscale a filialei din Cluj-Napoca, respectiv propunerea bugetului anual și pregătirea execuțiilor bugetare lunare; Asigurarea managementului fiscal, respectiv a faptului că filiala funcționează în limitele bugetului aprobat, că resursele sunt utilizate optim și că filiala rămâne într-o situație financiară pozitivă; Strângerea de fonduri și dezvoltarea altor resurse necesare care să susțină local misiunea organizației; Implementarea locală a programelor organizației; Dezvoltarea comunității locale a organizației, supervizarea și organizarea de evenimente pe plan local; Planificarea strategică prin care să se asigure că organizația își va îndeplini cu succes misiunea în Cluj-Napoca; Promovarea imaginii