MOLDING PROCESS ENGINEER, Location – Cluj

Moulding Process Engineer

Psihoselect realizează pentru compania parteneră, specializată în producția de electronice, procesul de selecție pentru poziția de:

 

MOLDING PROCESS ENGINEER

Location –  Cluj

 

Responsabilități:

 

 • Urmărirea montării și demontării de către reglori a matrițelor de injectie și asigurarea protecției și integrității acestora;
 • Reglarea parametrilor de injecție conform fișelor de setări și optimizarea lor în caz de necesitate;
 • Asigurarea bunei funcționalități a aparatelor periferice mașinii de injecție;
 • Dezvoltarea programelor de roboți si a gradului de automatizare privind interfața echipamentelor de injecție și a roboților, precum și a celorlalte echipamente periferice (aparate de termostatare, benzi transportoare, mașini de înfoliat, mașini și echipamente conexe);
 • Verificarea și supravegherea în timpul funcționării a elementelor de siguranță a mașinii de injecție  și  a aparatelor auxiliare (periferice);
 • Păstrarea în condiții optime de funcționare a mașinilor si auxiliarelor ;
 • Urmărirea respectării planului de lucru conform cu organizarea producției în secția de injecție mase plastice și livrarea produselor în timp util și la calitatea cerută;
 • Urmărirea în timpul procesului de injecție a bunei funcționalități a utilajelor și a conformității produselor  în raport cu desenele de execuție;
 • Colaborarea în permanență cu serviciul de control al calității, operatorii, reglorii și logistica secției, intervenția în timp util asupra procesului de injecție pentru remedieri ori de cate ori este sesizat de către aceștia;
 • Analizarea cauzelor dereglărilor, informarea și colaborarea cu departamentul de calitate, luarea tuturor  măsurilor ce se impun, inclusiv schimbarea parametrilor de injecție și justificarea acestora în documentele aferente conform instrucțiunilor de lucru;
 • Sesizarea eventualelor defecte apărute în funcționarea utilajelor sau a aparatelor periferice mașinii de injecție precum și realizarea reparațiilor de urgență în cel mai scurt timp cu putință sau înștiințarea departamentului de întreținere despre apariția acestora;
 • Urmărirea și luarea măsurilor de blocare a produsului neconform, analiza de urgenta a cauzelor ce au determinat acest fapt pentru preîntâmpinarea lui ulterioară;
 • Executarea și urmărirea mentenanței matrițelor utilajelor, precum și a periferiilor acestora conforme cu planurile de mentenanță din cadrul departamentului;
 • Instruirea angajaților cu privire la modul de funcționare a mașinilor și a intervenției asupra acestora;
 • Susținerea angajatilor în realizarea unei bune desfășurări a muncii;
 • Implementare procese noi și documentarea acestor procese;
 • Realizarea instrucțiunilor de lucru;
 • Urmărirea ratei de rebut internă și intervine proactiv pentru reducerea la minim a rebuturilor;
 • Propunerea de îmbunătățiri pentru dezvoltarea proceselor de injecție mase plastice și documentarea acestor îmbunătățiri (ex.: reducerea rebuturilor, creșterea productivității, reducerea timpilor de change-over, îmbunătățiri matrițe, îmbunătățiri programe mașini/ roboți etc);
 • Realizarea măsurilor de îmbunătățire a proceselor în urma reclamațiilor.

 

 

Cerinte:

 

 • Studii superioare profil tehnic;
 • Minim 2-3 ani experiență pe un post similar sau în industria de injecție mase plastice;
 • Experiență cu roboți pentru masini injectie mase plastice (de preferat STAR);
 • Experiență pe partea de documentație și implementare produse noi;
 • Limba engleză sau italiană – reprezintă un avantaj.

 

 

Raluca Vătămănescu

HR PROJECT MANAGER

Mobile: 004-0755-041440

E-mail: raluca.vatamanescu@psihoselect.ro

www.psihoselect.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =