production manager

Psihoselect realizează pentru compania parteneră, specializată în producția de bunuri de larg consum, procesul de selecție pentru poziția de:

MANAGER PRODUCȚIE

Locație: Cluj-Napoca

Responsabilități:

 • Coordonarea și asigurarea întregului proces de producție;
 • Asigurarea funcționării corespunzătoare a firmei din punct de vedere tehnic și managerial în conformitate cu politicile și strategiile de producție ale companiei;
 • Planificarea activităților de producție în secțiile de producție în funcție de planul de producție stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor cantitativi și calitativi stabiliți ;
 • Oferirea de suport tehnic în procesul de producție;
 • Analizarea periodică a stadiului atingerii indicatorilor de performanță și stabilirea măsurilor în consecință;
 • Urmărirea creșterii productivității muncii;
 • Coordonarea activității departamentului de producție (oameni, procese, îmbunătățirea proiectelor), într-o manieră funcțională, cu scopul de a îndeplini indicatorii companiei: indicatori de productivitate, indicatori de calitate și încadrarea în limitele bugetului;
 • Instruirea personalului de producție în concordanță cu specificațiile produselor, cerințelor sistemului de calitate și a cerințelor pentru siguranță în sănătate;
 • Monitorizarea eficientă a liniei de producție și ținerea sub control a costurilor de producție și întreținere;
 • Rezolvarea problemelor operaționale și gestionarea echipei de producție (250 angajați).

 

Cerințe:

 • Studii Universitare tehnice și experiență în producție de minim 3 ani;
 • Disponibilitate de învățare si perfecționare continuă;
 • Foarte bune abilități interpersonale și de comunicare cu angajații de la toate nivelurile din companie;
 • Abordare orientată spre soluții;
 • Cunoașterea limbii italiene reprezintă un avantaj.

 

Pentru mai multe detalii, va invitam sa ne contactati:

Email: recrutare@psihoselect.ro

www.psihoselect.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 7 =